Μνημες του Δρομου

Το Νοέμβριο του 2015 οι «Μνήμες του δρόμου»  κάλυψαν τις προσόψεις καταστημάτων της οδού Πανδρόσου. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εικαστική αποτύπωση προϊόντων που διατίθενται…

Read more

Tziras

Looms in the weaving production of “GIRAS” traditional clothing items.

Read more

Romios souvenir shop

Rhoman, Rhomaios or Romios is the name by which Greeks were known in the Middle Ages and during the Ottoman rule. The…

Read more

Takis | Greek Traditional Products

Η πρώτη ελιά του κόσμου βλάστησε στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, δώρο της θεάς Αθηνάς στους Αθηναίους,  μετά τη νίκη της στον…

Read more